Lhotka 1 u Zadní Třebaně 

Škola trochu jinak...

7. března 2014 v 23:27 | Mgr. Eva Nolčová |  Domácí vzdělávání - školní rok 2014/2015

Domácí vzdělávání Evy Nolčové

Stáj Bílý Kámen

přijímá děti na školní rok 2014/2015

Co je naším cílem:

Harmonická škola
s jasnými cíli a směřováním,
kde každé dítě bude prožívat radost
z úspěchu a bude se cítit
v souladu sám se sebou.

Škola vzniká pod vedením:

Mgr. Evy Nolčové (rozené Hanzelkové) - aprobované učitelky pro 1. stupeň ZŠ s 13 letou praxí ve školství

Další lidé, kteří se budou podílet

na fungování školy:

Ing. Tomáš Nolč - majitel stáje s pedagogickým vzděláním
Mgr. Iveta Sokol Vilhelmová - aprobovaná učitelka pro 1. stupeň ZŠ, státní zkouška z anglického jazyka v Praze,
First Cambridge English - Londýn, výuku anglického jazyka, vedení kroužku anglického jazyka

Maximální počet dětí:

10 dětí ve skupině

Prostory pro výuku:

Multifunkční vnitřní zázemí pro výuku, pergola pro výuku venku, areál stáje a okolní příroda

Výuka:

 • pod hlavičkou domácího vzdělávání,
 • vychází z Rámcového vzdělávacího programu MŠMT,
 • v souladu s osnovami vzdělávacího programu ZŠ,
 • využívá prvků Začít spolu, Montessori pedagogiky, metody kritického myšlení, zážitkové pedagogiky atd.
 • staví na konstruktivistickém pojetí výuky, aktivním učení - dítě se aktivně podílí na svém vzdělávání, staví na tom, co již zná, dochází k aktivnímu rozvoji, bádání, třídění a následné sebereflexi - co jsem zjistil, co jsem se naučil nového,
 • bez domácích úkolů,
 • upřednostňování učení se v souvislostech před memorováním,
 • hodnocení - děti jsou vedeny k rozvoji sebereflexe, využívání různých způsobů hodnocení.

Vize školy:

 • Podnětné prostředí, formy a metody výuky, které vzbuzují u dětí zájem objevovat, tvořit, učit se, předávat, podílet se a celostně se rozvíjet.
 • Efektivní výuka, která rozvíjí celkovou osobnost dítěte a podporuje vnitřní motivaci při učení.
 • Ohled na tempo dětí a jejich individuální potřeby.
 • Podporování vývoje a aktivit dětí.
 • Děti jsou vedeny k tomu, že se nemusí obávat chyby, dokážou jí použít ke svému dalšímu růstu.
 • Rozvoj zodpovědnosti dítěte za svoji činnost.
 • Učitel je v roli podněcovatele, koordinátora. Učitel postupně předává část svých vedoucích kompetencí žákům, kteří se navzájem učí.
 • Výuka je často zaměřená na vzájemnou spolupráci mezi dětmi. Kooperativní výuka děti učí aktivně spolupracovat (každý ve skupině má svoji roli), naslouchat, komunikovat, konstruktivně řešit problémy a prezentovat svoji činnost. Dále rozvíjí sebereflexi, objektivní hodnocení práce dětí navzájem, vytváří spolupracující tým a vzájemnou sounáležitost. Kooperativní způsob výuky rozvíjí sociální dovednosti a podporuje pozitivní vztahy mezi dětmi.
 • Učení s láskou, pochopením a podporou.
 • Výuka anglického jazyka hravou formou.
 • Podpora přirozeného kontaktu dětí se zvířaty, rostlinami a celou přírodou v areálu a v okolí stáje.
 • Otevřená komunikace mezi dětmi, rodiči a učitelem.
 • S respektujícím přístupem k dětem (např. dle Respektovat a být respektován, Vychováváme děti a rosteme s nimi od Naomi Aldortové, Tvoje dítě jako šance pro tebe od Zdeňky Jordánové apod.),
 • Učení v blocích.
 • Přestávky dle potřeb dětí.
 • Relaxační cvičení, prvky dětské jógy během výuky.

Denní program:

 • Od 7. 30 - 8.30 hodin - příchod dětí do školy - ranní volný pobyt v areálu stáje (čas ranního předání dítěte lze upravit dle domluvy)

 • Od 8. 30 hodin - 12.30 hodin - výuka
 • Od 8.30 hod. ranní uvítací kruh s kytarou, zpěvem a povídáním.
 • Od 9. hodiny výuka v blocích.
 • Cvičení jógy, relaxace, aktivní pohyb v přírodě, dvakrát týdně jízda na koni.
 • Zpívání a tvořivé činnosti.

 • Oběd: ve 13 hodin.

 • Odpolední volný čas od 13. 30 do 15. hodiny - výuka anglického jazyka hravou formou (jedenkrát týdně), pobyt v areálu stáje, výlety do okolí, četba, tvořivé chvilky, pohybové a relaxační chvilky, hry na procvičování učiva apod.

 • Od 15. hodiny je možno využít zájmových kroužků, které nabízí naše stáj - Jezdecký kroužek, Relax kroužek - jóga pro děti s relaxační jízdou na koni, kroužek Angličtiny hravě a Přírodovědno-turistický kroužek. Další nabídka volnočasových aktivit pro děti - keramika, hudební kroužek, hra na flétnu.
 • Možnost prodloužení pobytu dítěte za příplatek dle dohody.

Školné:

 • Školné na jeden kalendářní měsíc: 4 000,- Kč
 • Cena zahrnuje denní program od 7. 30 - 15. hodiny.

Stravné:

 • Stravné: nyní v řešení
 • Dvakrát týdně domácí mléčná svačina v podobě domácího jogurtu, tvarohu, sýra a mléka.
 • Cena za mléčné svačiny: 300,- Kč měsíčně
 • Pitný režim dětí - zajištěn během celého dne.

Náš tým:

Eva a Tomáš Nolčovi

Mgr. Eva Nolčová

narozená 10. 3. 1977 v Šumperku

Pedagogické vzdělání:
Vyšší odborná škola pedagogická - Svatý Jan pod Skalou - studium 2 roky
Universita Jana Evangelisty Purkyně - Ústí nad Labem - Učitelství pro 1. stupeň ZŠ
Kurz pro školní metodiky protidrogové prevence a prevence sociálně patologických jevů

Pedagogická činnost:
 • pedagogická praxe učitelky na obou stupních základní školy od roku 1999,
 • od roku 2000 učitelka 1. stupně v Základní škole v Černošicích, nyní na mateřské dovolené,
 • tvorba studijních materiálů pro grantový projekt EU - Rozvoj profesních kompetencí pedagogických pracovníků ve Středočeském kraji - pro profesní vzdělávání učitelů - témata - Kooperativní učení, Týmová práce učitelů,
 • odborná publikační činnost - Učitelské listy - zaměření témat na přípravu, realizaci a hodnocení kooperativního učení a jeho vliv na kompetence žáků,
 • vedení zájmových kroužků - přírodovědnoturistického kroužku pro žáky ZŠ Zadní Třebaň, Jóga pro děti - rodinné centrum Leťánek, Relax kroužek - Jóga pro děti a jízdou na koni - Stáj Bílý Kámen,
 • další aktivity pro děti - jezdecké kroužky, tábory, víkendy v sedle a prázdninové pobyty pro děti ve Stáji Bílý Kámen ve Lhotce (rodinná farma),
 • pořádání akcí pro mateřské školky a školní výlety pro třídy ZŠ - tvořivé dílny, jízda na koni, programy zaměřující se na přírodu, život na farmě a péči o domácí zvířata.
Moje tvůrčí činnost:
Ráda s dětmi tvořím a zkouším nové věci.
 • malba, kresba, grafika a další různé výtvarné techniky,
 • výroba svíček, mýdel, malování na textil, keramika,
 • ráda tvořím z přírodních materiálů,
 • fotografuji,
 • vyrábím vitráže.

"Učení dětí je mojí velkou láskou,

velkým životním posláním

a zdrojem vnitřního štěstí."


.
Rodina Nolčova - Eva, Tomáš, Miroslav, Boleslav

Ing. Tomáš Nolč

narozen 19. září 1965 v Kladně

vzdělání:
 • Česká zemědělská univerzita v Praze, studijní obor Živočišná produkce
 • Mendelova univerzita v Brně, studijní obor Chov koní a agroturistika
 • Česká zemědělská univerzita v Praze, Institut vzdělávání a poradenství - Učitelství odborných předmětů

Pedagogická činnost
 • vedení jezdeckých kroužků, víkendů v sedle, koňských táborů pro děti, učení jízdy na koni pro děti i dospělé.


Iveta, Mikuláš a Alžběta

Mgr. Iveta Sokol Vilhelmová

narozena 28.2. 1967 v Berouně

Vzdělání ve vztahu k pedagogickým činnostem:
 • Pedagogická fakulta v Plzni - Učitelství pro 1.stupeň ZŠ se zaměřením na Tv, 1991
 • Kurzy plavání a lyžování, PF Plzeň, 1990
 • Vzdělávací akce Rámc. vzdělávací program základního vzdělávání a školní vzdělávací program: Jak na to od RVP ke ŠVP, Pedagogocké centrum Střední Čechy, 2004
 • Kurz Respektovat a být respektován, Společnost MKV, akreditace MŠMT, 2011
 • Seminář Jak úspěšně pracovat s dětmi, které mají problémové chování, Fakta, 2013
 • Kurzy FCE, CAE, zakončené zkouškou z angličtiny FCE, The Hampstead School of English, Londýn, 1993-94
 • Kurzy italštiny, Italský mezinárodní institut a SJŠ Praha, 1998-2000
 • Všeobecná státní jazyková zkouška z angličtiny, Státní jazyková škola Praha, 2001

Pedagogická činnost:
 • Cvičitelka ZRTV v TJ Sokol Karlštejn, 1981-85
 • Praktikantka a vedoucí na letních táborech, 1981-1990
 • Vedoucí oddílu v pionýrské organizaci SSM, Karlštejn 1983-1985
 • Vychovatelka ve školní družině, skupinová vedoucí, učitelka ZŠ, Praha1986-88
 • Rozjezd nové sídlištní ZŠ, učitelka 3.ročníku, Praha 5, Velká Ohrada, 1991-92
 • Asistentka pedagoga 1. ročník a MŠ, Calgary, Kanada, 1992
 • Učitelka 2.stupně 7.-9.ročník, angličtina, 1.ZŠ Beroun 2004
 • Učitelka angličtiny - kurzy ve firmě pro dospělé, Soukromá jazyková škola, 2004
 • Kurz angličtiny dětí od 3 do 6 let, RC Leťánek 2012-13
 • Učitelka 1.-2. ročníku, angličtiny 1.- 4.ročníku, ZŠ Zadní Třebaň, 2013
 • Hrátky s angličtinou pro předškolní děti, MŠ Karlštejn, 2013

Záliby:

Pohyb v přírodě, kontakt se zvířaty, psychologie, cestování, poznávání zajímavých lidí a příběhy, miluji své dvě děti - Mikuláš 6 let a Alžběta 4 roky - a manžela Marka

"Per aspera ad astra"
….. Po drsných cestách ke hvězdám. Seneca ml.
Nechť jsou všechny bytosti šťastné.

Slova k zamyšlení, slova spisovatele

Johna Steinbecka:

"V jejich hodinách našim plánům nestačil celý svět. Dokázala nás zapojit do vzrušených diskuzí, sotva že jsme se nepoprali. Každé ráno jsme k ní přicházeli s novými pravdami, novými nápady, novými poznatky sevřenými v našich dlaních jako polapené světlušky. Když odešla, zmocnil se nás smutek, ale to světlo neodešlo. Zanechala nám své znamení, zanechala nám knihu, kterou učitel píše v myslích svých žáků. Měl jsem mnoho učitelů, kteří nás učili věci jdoucí jedním uchem dovnitř a druhým ven. Ale jen málo takových, jako byla ona, jen málo takových, kteří ve mně vytvořili něco nového, nový postoj, nový hlad. Myslím, že do značné míry jsem jen nesignovaným dílem oné učitelky. Jaká nesmrtelná síla spočívá v rukou takového člověka!"

Pokud Vás naše nabídka oslovila, chcete nás lépe poznat a seznámit se s prostředím naší koňské farmy, můžete nás kontaktovat na tel. čisle 774 97 52 92 - Eva Nolčová nebo emailem stajbilykamen@seznam.cz.

Těšíme se na vzájemnou spolupráci

a na zážitky s Vašimi dětmi

na cestě za vzděláním.

 

3 lidé ohodnotili tento článek.

Nový komentář

Vezměte na vědomí, že diskuse je moderována. Než se nový komentář začne zobrazovat, musí jej nejdříve schválit autor blogu.

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama